Przemoc w szkole

Temat przemocy w szkole jest już bardzo znany. Niestety często bagatelizowany przez społeczność szkolną z powodu bezsilności. Nauczyciele przestają sobie radzić z przemocą.  Bez zdecydowanej reakcji nauczycieli i rodziców oraz narzędzi do zwalczania przemocy problem będzie narastał. Rodzajów przemocy spotykanej w szkole jest kilka. Sprawcy przemocy wykorzystują swoją przewagę sił do dręczenia innych. Najbardziej powszechną jest przemoc fizyczna, czyli bicie, kopanie, wyrywanie włosów, niszczenie czyich przedmiotów, szarpanie czy nawet zamykanie w innych pomieszczeniach. Drugim najczęściej zauważanym rodzajem przemocy jest ta werbalana. Chyba najgorsza, u nękanych dzieci powoduje załamania nerwowe, depresje, wstyd, niskie poczucie wartości, co w konsekwencji często prowadzi do prób samobójczych, albo myśli samobójczych. Przemoc psychiczna objawia się wyśmiewaniem, obrażaniem, przezywaniem, straszeniem, wyszydzaniem a także szantażowanie. Mamy w szkołach jeszcze przemoc pośrednią czyli izolowanie z grupy, wykluczanie albo namawianie innych do ataków. Przemoc szkolna bywa okrutna, powoduje wiele ran psychicznych, które z kolei zaburzają u nękanej osoby zaburzenia reakcji interpersonalnych. Agresja w szkole bierze się z braku umiejętności radzenia sobie ze złością przez młodych ludzi. Uczeń, który ma problemy w domu, jest świadkiem konfliktów między rodzicami nie radzi sobie z własnymi problemami i agresja wobec innych jest sposobem odreagowania złości. Innym powodem przemocy są trudne doświadczenia emocjonalne na przykład rozwód rodziców lub śmierć członka rodziny. Dzieci agresywne również często cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej lub ADHD czy inne zaburzenia. Dlaczego nie radzimy sobie z przemocą w szkole? Tempo życia, brak czasu, wyścig szczurów nie pozwalają nam zauważyć narastającego problemu. Dzieci nie mają żadnych wytyczonych norm i zasad. System nauczania jest nastawiony na ciągłą rywalizację. Zarówno nauczyciele i rodzice nie reagują na pierwsze symptomy i pierwsze przewinienia. A przede wszystkim agresja budzi się z powodu braku wspólnego frontu nauczyciel-rodzic. Brak współpracy między nauczycielami a rodzicami, a nawet czasem brak zrozumienia między nimi skutkuje tym, że uczeń robi co mu bardziej pasuje. W swoich agresywnych działaniach nie napotyka żadnego oporu. Aby zwalczać przemoc w szkole należy stworzyć plan działania i zasady, dokładne rozplanowanie kolejnych kroków, od rozmowy z nauczycielem lub pedagogiem aż po wezwanie policji w skrajnych wypadkach. Bez konkretnego planu nie mamy szans.